V našej rodine je vinohradníctvo a vinárstvo rodinnou tradíciou už niekoľko generácií. Už od roku 1725 naši predkovia pestovali vinohrady a vyrábali víno v Malokarpatskom vinohradníckom regióne. V súčastnosti sme desiatou generáciou vinohradníkov a vinárov v rodine Vavrinských. Naša malá rodinná firma Vavrinský-Brehler bola založená Petrom Vavrinským a teraz sa jej venuje aj jeho manželka a dcéra s rodinou.

Naše vinohradníctvo a vinárstvo je zaradené medzi pivnice Malokarpatskej vínnej cesty a už niekoľko rokov otvárame bránu nášho vinárstva počas každoročných Dní otvorených pivníc, ktoré sa konajú vždy v novembri a v máji na Sv. Urbana - patrón vinohradníkov.

Víno Vavrinský Brehler
2
3
4
5
7
8